GDPR

 

Datainspektionen har tagit fram en ny lag gällande personuppgifter, så här hanterar vi uppgifter om våra kunder:

I våra register sparas endast uppgifter för att kunna leverera och fakturera våra kunder.

  • Företagsnamn
  • Leveransadress
  • Fakturaadress
  • E-post adress
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer

Uppgifter sparas i vårt system så länge kund är aktiv, vid avslutad kundrelation sparas uppgifterna 1 år. Vill man att de tas bort tidigare får man kontakta oss.

Fakturor sparas dock i 7 år då bokföringslagen kräver det.

Som kund kan du när som helst begära ett registerutdrag för att se vilken information som finns.

Uppgifterna används endast inom företaget, men leveransadress och kontaktperson/telefonnummer lämnas vidare om det sker direktleverans från någon av våra leverantörer till vår kund. Detta efter godkännande från kund.

Om någon uppgift inte skulle stämma är vi skyldiga att ändra till korrekt information.